หลักสูตรทั้งหมด

6) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

6) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับหน่วยกำกับติดตามหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระดับโรงเรียน 3) การดูรายงานการดูแลนักเรียน

ดูรายละเอียด
5) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

5) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การติดตามความก้าวหน้า 4) การดูสถิติรายงาน

ดูรายละเอียด
4) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

4) อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯและการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียน 3) การบันทึกและการสรุปประมวลผลแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 4) รายงานการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Early Warning) และสถิติรายงาน

ดูรายละเอียด
3) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

3) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคสำหรับหน่วยกำกับติดตาม หัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การติดตามความก้าวหน้า 4) การติดตามผลการดำเนินงาน 5) การจัดทำแบบรายงานผลการสนับสนุน

ดูรายละเอียด
2) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับแอดมินโรงเรียน

2) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การดูข้อมูลทะเบียนนักเรียน 4) การจัดทำแบบฟอร์ม 5) การดูรายงาน 6) การติดตามความก้าวหน้า

ดูรายละเอียด
1) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับครูคัดกรอง

1) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับครูคัดกรอง

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูคัดกรองหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การดูข้อมูลทะเบียนนักเรียน 3) การเปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า 4) การเปิดบัญชีและคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ 5) การจัดทำแบบฟอร์มนักเรียนยากจน 6) การดูรายงาน 7) การบันทึกเช็คชื่อการมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง

ดูรายละเอียด
white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.